1G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 Sys infor-1/2 201 BT Sieci komp-2/2 112 Mi   Plastyka 22w UJ Matematyka 205 KT
2 8:20- 9:05 Sys infor-1/2 201 BT
J.angielski-2/2 302 CD
Historia 205 RM   WF-1/3 100 #1f1
WF-2/3 sił #1f2
WF-3/3 sgm #1f3
koło_ matema 205 KT
3 9:10- 9:55 J.angielski-1/2 302 CD
Sys infor-2/2 201 BT
r_informat.-1/2 112 Mi
r_informat.-2/2 210 FE
Zaj.wych. 101 CD WF-1/3 sgd #1f1
WF-2/3 sgm #1f2
WF-3/3 sił #1f3
BHP 304 JA
4 10:00-10:45 J.angielski-1/2 26w CD
Sys infor-2/2 201 BT
Polski 105 KP Religia 107 SM Fizyka-1/2 111 kk
J.niemiecki-2/2 302 KB
bizn.i zarz. 304 JA
5 10:55-11:40 Chemia 110 K4 Polski 105 KP Matematyka 205 KT Sieci komp-1/2 12w zz
UTK-2/2 311 PG
Religia 26w SM
6 11:45-12:30 WF-1/3 sgm #1f1
WF-2/3 sgd #1f2
WF-3/3 sił #1f3
Sieci komp-1/2 12w zz
Informatyka-2/2 214 FE
Polski 105 KP J.niemiecki-1/2 307 Ko
Sieci komp-2/2 112 Mi
UTK-1/2 311 PG
Fizyka-2/2 111 kk
7 12:35-13:20 Historia 308 RM J.niemiecki-1/2 13w Ko
J.angielski-2/2 313 CD
BHP 304 JA Informatyka-1/2 112 Mi UTK-1/2 311 PG
EDB-2/2 308 DW
8 13:40-14:25 HiT 308 RM Biologia 211 UO EDB-1/2 308 DW
J.niemiecki-2/2 302 KB
  UTK-2/2 311 PG
9 14:30-15:15   Geografia 110 K4 kp_Prac utk-1/3 201 BT
kp_Prac utk-2/3 312 GG
kp_Prac utk-3/3 311 PG
   
10 15:20-16:05     kp_Prac utk-1/3 201 BT
kp_Prac utk-2/3 312 GG
kp_Prac utk-3/3 311 PG
   
11 16:10-16:55     kp_Prac utk-1/3 201 BT
kp_Prac utk-2/3 312 GG
kp_Prac utk-3/3 311 PG
   
Obowiązuje od: 25.03.2024
Drukuj plan
wygenerowano 24.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum