307 informatyka
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 3C.-2/2 kp_Prac baz ZI
2C-p3 kp_Prac baz ZI
4C-2/2 kp_Prac baz ZI
3D.-1/2 Syst baz da ZI
 
2 8:20- 9:05 3C.-2/2 kp_Prac baz ZI
2C-p3 kp_Prac baz ZI
4C-2/2 kp_Prac baz ZI
4B.-inf kp_Prac baz ZI
 
3 9:10- 9:55 3C.-2/2 kp_Prac baz ZI
2C-p3 kp_Prac baz ZI
3C.-1/2 kp_Prac baz ZI
4B.-inf kp_Prac baz ZI
2E-2/2 J.angielski CD
4 10:00-10:45 3D.-1/2 Syst baz da ZI
4B.-inf kp_Prac baz ZI
3C.-1/2 kp_Prac baz ZI
4B.-inf kp_Prac baz ZI
1Z-2/2 J.angielski CD
5 10:55-11:40 2A-2/2 J.angielski BL
4B.-inf kp_Prac baz ZI
3C.-1/2 kp_Prac baz ZI
3D.-2/2 Syst baz da ZI
 
6 11:45-12:30 4C-2/2 J.niemiecki KB
4C-2/2 kp_Prac web SY
2G-2/2 J.niemiecki
1G-1/2 J.niemiecki Ko
3D.-2/2 Syst baz da ZI
7 12:35-13:20 2A-2/2 J.angielski BL
4C-2/2 kp_Prac web SY
2G-2/2 J.niemiecki
2D-2/2 J.niemiecki Ko
4C-2/2 kp_Prac baz ZI
8 13:40-14:25 2B-2/2 J.angielski BL
4C-2/2 kp_Prac web SY
2D-1/2 J.angielski BL
4D-1/2 J.angielski BL
4C-2/2 kp_Prac baz ZI
9 14:30-15:15         4C-2/2 kp_Prac baz ZI
Obowiązuje od: 25.03.2024
Drukuj plan
wygenerowano 24.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum