5G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
       
2 8:20- 9:05 kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
       
3 9:10- 9:55 kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
      Polski 103 JO
4 10:00-10:45 kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
    Polski 103 JO Matematyka 205 KT
5 10:55-11:40 kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
Religia 211 JR   Polski 103 JO WF-1/3 sgm #5d1
WF-2/3 sgd #5d2
WF-3/3 sił #5d3
6 11:45-12:30 kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
r_fizyka 111 KJ   J.niemiecki 314 NF Religia 301 JR
7 12:35-13:20 Matematyka 205 KT J.angielski 109 EK kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
Zaj.wych. 311 EK Historia 13 DT
8 13:40-14:25 r_matematyka 205 KT WOS 202 RM kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
J.angielski 205 EK Ekspl muie 19w Ka
9 14:30-15:15 WF-1/3 sgm #5d1
WF-2/3 sgd #5d2
WF-3/3 sił #5d3
Matematyka 205 KT kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
  Ekspl muie 19w Ka
10 15:20-16:05   doradz. zaw. 304 JA kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
   
11 16:10-16:55     kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
   
12 17:00-17:45     kp_Prac emi-1/2 18w SU
kp_Prac emi-2/2 309 WD
   
Obowiązuje od: 18.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 15.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum