sgd wf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 2A-3/3,2B-3/3 WF MM
2I-1/3,2J.-1/3 WF bK
2D-3/3,2H-3/3 WF Mr
3Z-1/2 WF ŻA
3D.-1/2 WF DA
2 8:20- 9:05 2A-2/3,2B-2/3 WF bK
2I-2/3,2J.-2/3 WF DA
  3Z-1/2 WF ŻA
2K WF bK
3 9:10- 9:55 2F-2/4,2G-2/4 WF bK
3C.-4/4,3E.-4/4 WF DA
3A-1/3,3B.-1/3 WF WW
1F-1/3,1G-1/3 WF PB
2I-1/3,2J.-1/3 WF bK
4 10:00-10:45 2F-4/4,2G-4/4 WF DA
3C.-3/4,3E.-3/4 WF MM
4B.-1/3,4D-1/3 WF PB
1H-2/3,1I-2/3 WF Mr
 
5 10:55-11:40 3C.-3/4,3E.-3/4 WF MM
1H-3/3,1I-3/3 WF ŻA
4B.-1/3,4D-1/3 WF PB
4A.-2/4,4C-2/4 WF bK
5D.-2/3,5G-2/3 WF PB
6 11:45-12:30 1F-2/3,1G-2/3 WF RM
1H-1/3,1I-1/3 WF PB
4A.-1/4,4C-1/4 WF WW
1B-2/3,1C-2/3 WF MM
4B.-1/3,4D-1/3 WF PB
7 12:35-13:20 1J.-1/3,1K-1/3 WF Mr
1J.-1/3,1K-1/3 WF Mr
4A.-4/4,4C-4/4 WF DA
1B-3/3,1C-3/3 WF Mr
2Z-2/2 WF PE
8 13:40-14:25   1J.-2/3,1K-2/3 WF ŻA
1D-1/3,1E-1/3 WF PB
2D-1/3,2H-1/3 WF WW
2C-2/3,2E-2/3 WF ŻA
9 14:30-15:15 5D.-2/3,5G-2/3 WF PB
3F.-1/3,3G-1/3 WF Mr
2C-3/3,2E-3/3 WF PE
2Z-1/2 WF PE
5E-2/3,5F-2/3 WF PB
10 15:20-16:05 1A-2/2 WF MM
3F.-1/3,3G-1/3 WF Mr
2C-1/3,2E-1/3 WF PB
2A-2/3,2B-2/3 WF bK
5E-1/3,5F-1/3 WF PE
11 16:10-16:55 5C-1/2 WF ŻA
3A-2/3,3B.-2/3 WF PE
  5A-2/3,5B-a2 WF bK
 
12 17:00-17:45 5C-2/2 WF MM
3A-2/3,3B.-2/3 WF PE
  5A-2/3,5B-a2 WF bK
 
Obowiązuje od: 18.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 15.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum