1E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15       WF-1/3 sił #1D1
WF-2/3 100 #1D2
WF-3/3 sgm #1D3
Pod_sys_inf-1/2 311 PG
2 8:20- 9:05     J.angielski-1/2 109 HR
Pod_sys_inf-2/2 311 PG
Zaj.wych. 105 HR Polski 103 JO
3 9:10- 9:55   J.niemiecki-1/2 302 KB
J.niemiecki-2/2 204 Ko
Matematyka 204 MN Religia 106 LW BHP 304 JA
4 10:00-10:45   Wit inter-1/2 303 Ar
Wit inter-2/2 209 WL
Pod_sys_inf-1/2 311 PG
Fizyka-2/2 111 KJ
Plastyka 22w UJ Prog. obiekt-1/2 215 GR
Pod_sys_inf-2/2 311 PG
5 10:55-11:40   Wit inter-1/2 303 Ar
Wit inter-2/2 209 WL
Geografia 110 K4 EDB 308 DW Prog. obiekt-1/2 215 GR
Prog. obiekt-2/2 112 Mi
6 11:45-12:30   Historia 13 DT Polski 103 JO Historia 13 DT J.niemiecki-1/2 302 KB
Prog. obiekt-2/2 112 Mi
7 12:35-13:20 bizn.i zarz. 304 JA BHP 304 JA Polski 103 JO HiT 13 DT WF-1/3 sił #1D1
WF-2/3 sgm #1D2
WF-3/3 100 #1D3
8 13:40-14:25 Biologia 211 UO koło_ matema 204 MN WF-1/3 sgd #1D1
WF-2/3 sgm #1D2
WF-3/3 sił #1D3
Wit inter-1/2 303 Ar
Wit inter-2/2 209 WL
r_informat.-1/2 215 GR
r_informat.-2/2 112 Mi
9 14:30-15:15 Religia 108 LW J.angielski-1/2 302 HR
Chemia-2/2 110 K4
Prog. obiekt-1/2 215 GR
Prog. obiekt-2/2 112 Mi
Informatyka-2/2 112 Mi Chemia-1/2 105 RZ
J.angielski-2/2 109 HR
10 15:20-16:05 Matematyka 211 MN Fizyka-1/2 111 KJ
J.angielski-2/2 302 HR
Informatyka-1/2 215 GR
J.niemiecki-2/2 101 Ko
   
11 16:10-16:55 Ang. zaw.-1/2 109 PP
Ang. zaw.-2/2 106 EK
       
Obowiązuje od: 4.12.2023
Drukuj plan
wygenerowano 03.12.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum