sił wf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 1D-4/4,1F-4/4,1G-4/4 WF DA
    1C-3/3,1E-3/3 WF JW
 
2 8:20- 9:05 1D-1/4,1F-1/4 WF WW
    1C-3/3,1E-3/3 WF JW
1I-1/3,1J.-1/3 WF bK
3 9:10- 9:55 3A.-1/4,3C-1/4 WF WW
1G-2/4,1H-2/3 WF Mr
2F.-3/3,2G-3/3 WF PE
3B.-2/3,3D-2/3 WF JW
1I-3/3,1J.-3/3 WF Mr
4 10:00-10:45 3A.-1/4,3C-1/4 WF WW
4A-2/3,4B-2/3 WF bK
2F.-2/3,2G-2/3 WF ŻA
  2A-1/3,2B.-1/3 WF WW
5 10:55-11:40 1I-3/3,1J.-3/3 WF Mr
3B.-1/3,3D-1/3 WF KM
1C-3/3,1E-3/3 WF JW
4D.-3/3,4G-3/3 WF Mr
2A-1/3,2B.-1/3 WF WW
6 11:45-12:30 1G-1/4,1H-1/3 WF WW
2A-1/3,2B.-1/3 WF WW
3B.-2/3,3D-2/3 WF JW
4E-1/3,4F-1/3 WF PE
 
7 12:35-13:20 1G-3/4,1H-3/3 WF bK
1A-1/3,1B-1/3 WF WW
1A-3/3,1B-3/3 WF MM
  2F.-3/3,2G-3/3 WF PE
8 13:40-14:25 4E-1/3,4F-1/3 WF PE
3A.-4/4,3C-4/4 WF DA
1A-2/3,1B-2/3 WF bK
1D-1/4,1F-1/4 WF WW
 
9 14:30-15:15 4E-2/3,4F-2/3 WF JW
2C.-2/4,2E.-2/4 WF bK
4A-3/3,4B-3/3 WF MM
2C.-3/4,2E.-3/4 WF MM
 
10 15:20-16:05 3E-2/2 WF DW
  4A-3/3,4B-3/3 WF MM
2C.-3/4,2E.-3/4 WF MM
4D.-1/3,4G-1/3 WF PE
11 16:10-16:55         4D.-3/3,4G-3/3 WF Mr
Obowiązuje od: 17.05.2023
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum